Zoeken

Claudette Verpalen

Operation Education

Oneindig potentieel

Wij geloven dat onderwijs iedereen moet voorbereiden op deze snel veranderende samenleving – beter nog: hen in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven, hun eigen waardevolle samenleving te ontwerpen. Ons ultieme doel is het ontketenen van het oneindige potentieel van mensen, van de mensheid.

Proces voor verandering

We focussen op veranderingen in het onderwijs, op het transformeren van onderwijssystemen zelf. Tijden veranderen, en onze onderwijssystemen moeten bij de veranderende tijden aansluiten.

Systemen worden gevormd door mensen, mensen die beslissingen nemen. Wij maken het mogelijk dat zij betere, bewustere keuzes maken met betrekking tot onderwijs – keuzes die ze maken als ouder, leraar, schoolleider, politicus of student.

œ Operation Education voedt de beweging gericht op een revolutie in het onderwijs

We creëren schaalbare oplossingen waardoor mensen in staat zijn betere, bewustere beslissingen te nemen over onderwijs. Om zo gewoonten te doorbreken, systemen en processen te reorganiseren en uiteindelijk het oneindige potentieel van de mensheid te ontketenen.

Meer informatie vind je op de website van Operation Education

Advertenties
Featured post

….een beetje een dom lied, toch mama?!

Roza Marie (5jr): “Mama, we hebben op school een lang lied geleerd en daarin zingen we ‘en die man die heeft een kind. En hij stuurt het kind naar school.’ Maar dat kan toch niet? Je kunt iemand toch niet naar school sturen? Wat dat betekent dat hij niet zelf wil. Maar als hij niet zelf wil, dan kan hij ook niet leren. Want je kunt alleen leren als je het zelf wilt….een beetje een dom lied, toch mama?!”

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela

Nieuwe visie op Volwasseneneducatie

Onderwijs voor volwassenen richtte zich de afgelopen decennia vooral op het bestrijden van laaggeletterdheid. Een heel beperkende visie. Je was laaggeletterd als je onvoldoende taalvaardig was om gebruik te kunnen maken van informatie, om te kunnen functioneren in de samenleving. Het voldoende beheersen van de taal werd daarbij gezien als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving, om daarna op zoek te kunnen naar een vervolgopleiding of werk.

In de praktijk is de situatie waarschijnlijk omgedraaid: een grote groep mensen die geen Nederlands spreekt, kan zich prima redden in de dagelijkse praktijk. Beter Nederlands spreken zou daarbij wel een plus zijn.

Daarnaast wordt communiceren in de praktijk ook steeds verder vereenvoudigd, door gebruiksvriendelijke digitale communicatiemiddelen, met een logische, ondersteunende vormgeving. Als je weet om te gaan met digitale communicatiemiddelen, maar slecht Nederlands spreekt, vind je vaak wel wat je zoekt om je verder te helpen, al is het de weg naar een eerste online taalcursus. Mensen die perfect Nederlands spreken, maar (nog) niet overweg kunnen met digitale communicatiemiddelen, zij zijn nu degenen die moeite hebben met dagelijkse communicatie. Een heel andere groep.

Tijd voor een nieuwe visie, waarin niet je taalniveau allesbepalend is, als entreebewijs, maar waarbij het uitgangspunt is om iedereen waar nodig te ondersteunen in de basisvaardigheden, bij de praktische dagelijkse situaties – opvoeden, gezondheid, werk, realiseren van wensen en dromen.

Mooi voorbeeld is de (voor zelfstandige leerders gratis!) e-learning portal Oefenen.nl, waarbij blended learning in praktische situaties het uitgangspunt is. De impact van hun oefenmaterialen, wordt vergroot doordat zij steeds meer vormen van ondersteuning bieden aan docenten en vrijwilligers, onder andere met webinars, toolkits en instructie video’s.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑